Sunday 12/08/2013 10:03 pm

MEMSOURCE CLOUD - НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА CAT TOOLS НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МП „ПРЕВОД“

 

 

 

 

Светът на преводаческите услуги и на езиковата индустрия се развива светкавично бързо през последните десет години. Това налага професионалното академично обучение по превод да адаптира с максимална гъвкавост своето съдържание, методи и форми, за да продължи да осигурява на своите студенти най-актуално обучение и максимални шансове за отлична професионална реализация.

От ноември 2014 г. магистърска програма „Превод“ се присъедини към академичната програма на Memsource Cloud, предназначена за университетите, които предлагат програми по превод. Тази програма стартира през май 2012 г. и до днес в нея членуват 26 университета от цял свят.

В рамките на Академичната програма на Memsource Cloud на студентите от членуващата програма се предоставя достъп до екипното издание на Memsource Cloud за целите на тяхното обучение. По този начин те усвояват нови техники за превод с CAT tools, придобиват нови полезни умения и са в крак с последните достижения на технологиите в областта на софтуера и приложенията за преводачи.

МП „Превод“ постоянно актуализира преподаването на технологиите за преводачи с оглед на последните развития на пазара. С присъединяването си към академичната програма на Memsource Cloud и благодарение на предоставения в нейните рамки лиценз за използване на облак-базирания пакет за преводачи на Memsource, МП „Превод“ още от 2014/2015 учебна година ще разшири броя и обхвата на преподаваните CAT tools. От следващата учебна година нашата програма ще интегрира използването на Memsource Cloud в други дисциплини в рамките на екипна работа, по-специално в „Преводачески проект – симулация“ и в “Европейски институции и превод“.

--------------------------------------------------------------------------------

Библиотечни ресурси

 

На разположение на студентите от магистърска програма “Превод” са всички ресурси на Библиотечно-информационния център към Катедрата по англицистика и американистика, на Центъра за академично качество (промененото има на Франкофонския център) и на Френската библиотека.

 В Библиотечно-информационния център към Катедрата по англицистика и американистика се намира специален отдел за книги по теория и практика на превода. През 2012 година той беше обогатен с най-нови и значими заглавия в тази област. Закупуването им стана възможно благодарение на финансиране по Научно-изследователски проект №31/05.04.2012 година, който беше финансиран от НИС на СУ „Кл. Охридски” и чиято цел беше създаването на уеб-базиран софтуер за съграняване и обработка на специализирани глосари, създадени от дипломанти в магистърската програма.

 Във всяка от двете библиотеки се съхраняват и дипломните работи на студенти от програмата и специален каталог за тях.

 Университетската библиотека предлага в електронен формат множество книги по теория и практика на превода. Те са достъпни за четене от компютри в сградите на Ректората след регистрация.

http://site.ebrary.com/lib/ulibsofia/

 Библиотечно-информационният център към Катедрата по англицистика и американистика се намира в Ректората, Централно крило, 161 ст.

Работно време: понеделник-четвъртък от 9.30 до 17 ч.

  петък: 9.30-13 ч.

 Френската библиотека се намира на партера на северното крило на Ректората, 222 ст,

Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.,

 сряда - 13.30 ч. – 17.30 ч..

За повече информация за Центъра за академично качество посетете сайта на Катедрата по романистика на http://romanistika.org/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/

 

  Техническо оборудване на магистърската програма

 Програмата залага на информационните технологии за комуникация при осъществяването на съвременно ефективно университетско преподаване и обучение. 

Наличната апаратура, която предлага факултетската учебно-техническа база, включва:

· езикови кабинети,

· компютри за обучение на студентите и работа в Интернет,

· мултимедия за онагледяване на учебния процес.

 Тази техника се използва пълноценно в учебния процес.

На разположение на преподавателите и студентите, които ползват наличната техника, са и човешки ресурси в лицето на специалисти по аудио-, видео- и информационни технологии, с които разполага ФКНФ или които специалността привлича на граждански договор като нещатни сътрудници (напр. за поддръжка на мрежата на Франкофонския център).

В специализирания кабинет по превод ФКНФ към СУ „Св. Климент Охридски“ е осигурил и необходимото програмно осигуряване за обучение и работа, вкл. най-новите професионалните софтуерни продукти за преводачи на SDL International.

Можете да видите снимки на Кабинета по превод на страницата на програмата в уебсайта на катедрата по англицистика и американистика

http://eas.uni-sofia.bg/ma-translation/
 

 last change: Friday 10/13/2017 06:51pm